Our Family Genealogy Pages

Udforsk vores Danske Svenske Norske Tyske Franske og Skotske familie

Niels Peter Jansen

27. Juni 1861 Birkedommer og Skriver i Grevskabet Muckadell og Baronierne Holstenshuus og Brahetrolleborg Birker, 5. Okt. 1871 Herredsfoged og Skriver i Hassing- Revs Hrdr., 18. Nov. 1878 R. af Dbg., 28. Juli 1894 Dbm. — Branddirektør for Ringkøbing Amts Nørre Hrd., 1858 till. for Bølling Hrd. — Pr. R. 0. 3.

Welcome!

Velkommen til siden der primært er bygget op over gamle Præste og rådmandslægter iblandet lidt småadel .

Rasmus Jansen

Biskop Ålberg stift 1746-1827