Andersen, Pedersen, (Billeskov) Jansen, Opsand, Hagen og Vilstrup

Udforsk vores Danske,Norske,Svenske,Franske,Tyske og Skotske slægt

Notes


Matches 1 to 50 of 4,828

      1 2 3 4 5 ... 97» Next»

 #   Notes   Linked to 
1 15. juni 1931 Brönniche, Anna (I167382)
 
2 Jestrup Knudsen, Dorthe Jensdatter (I64985)
 
3

Villads Nielsen Brøns, d. .1637, rektor. Død i Viborg. B. gik i skole i Ribe hvor han en tid var i huset hos den bekendte lektor, senere biskop Peder Hegelund, og blev student 1584. Siden studerede han i udlandet, fra 1590 i Leipzig og derpå i Wittenberg hvor han blev magister 1591. Her udgav han også et - nu tabt - dogmatisk skrift Nucleus locorum communium theologicorum, 1592. S.å. blev han rektor i Ålborg og 1593 i Viborg. I den sidstnævnte stilling forfattede han efter biskoppens og kapitlets tilskyndelse en straffelov for forsømmelige disciple Jus virgarum som indeholder adskillige højst mærkelige bestemmelser. 1602 udnævntes han til lector theol. i Viborg, men virkede dog siden jævnlig som vikarierende rektor.

Foruden af lærergerningen var B. optaget af litterære sysler. Han udarbejdede bl.a. nogle - nu forsvundne - kritiske betragtninger over Hadrian Junius' "Nomenclator" som senere kom Stephan Stephanius til nytte, og flere historiske afhandlinger hvori han viser sig som en tilhænger af den såkaldte gullandske hypotese om den danske kongeslægts oprindelse. Iblandt hans optegnelser findes også en del notitser der er af værdi for hans egen tids historie.
 
Brøns, Villads Nielsen (I84265)
 
4
Dåbsnavn: Svend Meyhoff Petersen, men navne ændring foretaget i henhold til Kgl. bevilling af den 18 august 1956 
Meyhoff, Svend (I182888)
 
5
http://www.danishfamilysearch.com/cid1915832

http://www.engelstedjonasen.net/Gtanc/fam009xx/fam00919.htm 
Langballe, Abelone (I297288)
 
6
Kampmann, Navnet Kampmann føres tilbage til rådmand i Ålborg Henrik Campmand, der 1571 blev gildesbroder og som anføres som værende fra København. En datter af ham er formentlig Karen Campmand (død 1651) hvis datter med Niels Hansen Kræmer, Ida Nielsdatter Campmand, var gift med Peder Jensen Gjerding, sognepræst i Skibsted-Lyngby. Dette ægtepars efterkommere fører for en dels vedkommende navnet Kampmann. 
Kampmann, Henrik (I350794)
 
7 28 jul. 1685 Worm, Søster (I56452)
 
8 I250570 Monrad, Annicke Elisabeth (I183518)
 
9  Rasmussen, Niels Hansen (I371470)
 
10  Family F129693
 
11  Thygesen, Jens (I371521)
 
12  Lybecker, Hans Ferslev (I49930)
 
13  Hansen, Niels Theilgaard (I216472)
 
14  Jansen, Hilda Erika (I216496)
 
15  Fabricius, Jens Severin (I228300)
 
16  Mikkelsen, Sidsel (I292830)
 
17  Frederiksen, Christian (I347481)
 
18  Jansen, Hans Peter (I347641)
 
19  Family F25155
 
20  Werchmester, Ane Fritzene (I189814)
 
21 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Kjær, Tage (I214404)
 
22 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Kjær, Karen Johanne (I214405)
 
23 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Haahr, Kirsten (I207262)
 
24 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Krarup Kristensen, Erik (I216048)
 
25 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Kristensen, Birger Bæk (I216049)
 
26  Krarup, Andrea Cathrine (I216454)
 
27  Krarup, Hans Lybecker (I46648)
 
28  Krarup, Louise Vilhelmine (I216455)
 
29  Lybecker, Caroline Marie Ernestine (I348029)
 
30  Lybecker, Andrea Cathrine (I348030)
 
31  Lybecker, Nicolai (I348032)
 
32 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Lybecker, Bente Else (I348045)
 
33  Bjerre, Sextus Octavius (I348095)
 
34 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Bjerre, Jens Anton (I348096)
 
35  Munch, Vibeke (I348099)
 
36  Møller, Kai Vilstrup (I348225)
 
37  Møller, Gomme Frederik Brandt (I348313)
 
38  Møller, Frederik (I348316)
 
39  Møller, Louise Valborg (I348321)
 
40  Møller, Alma Marie (I348322)
 
41 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Møller, Ragnhild Johanne (I348323)
 
42  Potter, Mary Beatrice (I348421)
 
43  Mortensen, Vagn Holger (I348463)
 
44  Bie, Anna Sofie (I348457)
 
45  Loehr, Alfred Thorvald (I348464)
 
46  Bie, Kristian Ejnar (I348472)
 
47  Bie, Inger Johanne (I348473)
 
48 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Bie, Niels Kjeldsen (I348474)
 
49 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Bie, Sonja (I348476)
 
50 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Bie, Knud Anker (I348477)
 

      1 2 3 4 5 ... 97» Next»