Andersen, Pedersen, (Billeskov) Jansen, Opsand, Hagen og Vilstrup

Udforsk vores Danske,Norske,Svenske,Franske,Tyske og Skotske slægt

All Media


Matches 1 to 48 of 48     » See Gallery

   

 #   Thumb   Description   Linked to 
1

 
 
2

 
 
3

 
 
4
Baden - våbenskjold (coat of arms)
Baden - våbenskjold (coat of arms)
 
 
5
Bang - våbenskjold (coat of arms)
Bang - våbenskjold (coat of arms)
 
 
6
Blichfeldt - våbenskjold (coat of arms)
(At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) 
['More Links'] 
7
Bording, Anders Christensen
Bording, Anders Christensen
 
 
8
Brun af Kongstedlund - våbenskjold (coat of arms)
Brun af Kongstedlund - våbenskjold (coat of arms)
 
 
9
Carl Gregers Restorff Schack
Carl Gregers Restorff Schack
 
 
10
Christian Magdalus Cold
Christian Magdalus Cold
 
 
11
Faktor Søren Kierulf Serampore
Faktor Søren Kierulf Serampore
 
 
12
Fincke - våbenskjold (coat of arms)
Fincke - våbenskjold (coat of arms)
Skjoldet tværdelt, 1. Felt atter delt i to Felter, af hvilke det højre er Guld med blaat Skjoldhoved, i det venstre Felt en Guld Finke i rødt; i 2. Felt en Sølv Lilje mellem 3 seksoddede Sølv Stjerner (2, 1) i Blaat. Paa Hjelmen en paa en Guld Laurbærkrans siddende Guld Finke mellem 2 af Rødt og Sølv vekselvis 3 Gange delte Vesselhorn, hvert besat med 4 Paafjer, hver med et Guld Øje. 
 
13
Frederik Johan Ludvig Fabricius Frederik 1731-1784 og hustru Margrete Helene Strøm -1773
Frederik Johan Ludvig Fabricius Frederik 1731-1784 og hustru Margrete Helene Strøm -1773
 
 
14
Friis af Vadskjærgaard - våbenskjold (coat of arms)
Friis af Vadskjærgaard - våbenskjold (coat of arms)
Slægten Friis af Vadskærgaard førte i Skjoldet et paa en blaa Bjelke siddende rødt Egern i Guld, paa Hjelmen to med en blaa Bjelke belagte Guld Vesselhorn. 
 
15
Galskyt og Munk af Kovstrup - våbenskjold (coat of arms)
Galskyt og Munk af Kovstrup - våbenskjold (coat of arms)
Våben: et tretindet mursnit af hvidt og rødt skrådelt skjold, på hjelmen 2 af hvidt og rødt vekselvis delte Vesselhorn. 
 
16
Gere - våbenskjold (coat of arms)
Gere - våbenskjold (coat of arms)
Våbnet angives i Adelsleksikonet under navnet Gere som en blå spids i sølv-felt (altså ganske som slægten Broks), på hjelmen fem vekselvis hvide og blå strudsfjer, men under navnet Most som en sølv-spids i et af sort og rødt delt skjold, på hjelmen to af skjoldets farver delte vesselhorn, og denne sidste angivelse er sikkert rigtigst, da slægtens segl kun viser vesselhorn som hjelmtegn.
Våbentegningen er udført med Axel Gødekesens segl fra 1494 som forbillede. 
 
17
Gere - våbenskjold (coat of arms)
Gere - våbenskjold (coat of arms)
Våbnet angives i Adelsleksikonet under navnet Gere som en blå spids i sølv-felt (altså ganske som slægten Broks), på hjelmen fem vekselvis hvide og blå strudsfjer, men under navnet Most som en sølv-spids i et af sort og rødt delt skjold, på hjelmen to af skjoldets farver delte vesselhorn, og denne sidste angivelse er sikkert rigtigst, da slægtens segl kun viser vesselhorn som hjelmtegn.
Våbentegningen er udført med Axel Gødekesens segl fra 1494 som forbillede. 
 
18
Gyldenstierne - våbenskjold (coat of arms)
Gyldenstierne - våbenskjold (coat of arms)
Slægten Gyldenstierne, en af Danmarks ældste, navnkundigste og mægtigste adelsætter, har taget navn efter sit talende skjoldmærke, en syvoddet guldstjerne i blåt; hjelmtegnet viser to, stundum jernklædte arme, der holder et guldrandet, blåt spejl, besat med 7 påfuglefjer.
Slægtens mærke peger på fælles oprindelse med Hvide, Pors og andre jydske ætter. 
 
19
Halvbjørn - våbenskjold (coat of arms)
Halvbjørn - våbenskjold (coat of arms)
Våben: en halv bjørn i et blåt felt. 
 
20
Jens Poulsen Bang  og Karen Hansdatter
Jens Poulsen Bang og Karen Hansdatter
 
 
21
Jesper Brochmann, 1585 - 1652
Jesper Brochmann, 1585 - 1652
 
 
22
Johan Nicolai Mürer
Johan Nicolai Mürer
 
 
23
Kotte - våbenskjold (coat of arms)
Kotte - våbenskjold (coat of arms)
Slægten Kotte (også Kotty, Cotti, Kotti) førte i våbenskjoldet en hvid nymåne på blå baggrund. Tilknytning til slægten Ny, der førte samme motiv, ses ikke.
Noget adelsbrev eller en påstået tysk afstamning kan ikke påvises. 
 
24
Krabbe af Damsgaard - våbenskjold (coat of arms)
Krabbe af Damsgaard - våbenskjold (coat of arms)
 
 
25
Kaas (Sparre) - våbenskjold (coat of arms)
Kaas (Sparre) - våbenskjold (coat of arms)
 
 
26
Lange, Munk, Frost m.fl. - våbenskjold (coat of arms)
Lange, Munk, Frost m.fl. - våbenskjold (coat of arms)
Tre røde roser i sølv-felt, på hjelmen tretten faner, vekselvis røde og hvide. 
 
27
Lasson I. - våbenskjold (coat of arms)
Lasson I. - våbenskjold (coat of arms)
 
 
28
Laurs Sorensen Fabricius
Laurs Sorensen Fabricius
 
 
29
Laxmand - våbenskjold (coat of arms)
Laxmand - våbenskjold (coat of arms)
Slægten Laxmands våben var en svømmende hvid svane med en guldring i næbet over tre hvide bølger i blåt felt, på hjelmen to hvide svanehalse holdende en guldring.
 
 
30
Leve og Wunkesen - våbenskjold (coat of arms)
Leve og Wunkesen - våbenskjold (coat of arms)
Denne adelige familie synes i virkeligheden at have bestået af to helt forskellige, om end indbyrdes besvogrede slægter: de Levesen'er og de Wunkesen'er, begge førende nøjagtig samme våben: en halv blå løve i guld-felt og samme mrke på hjelmen, de første i henhold til et dem 1461 af kong Christiern I givet våbenbrev, de sidste i henhold til et lignende dem 3. april 1504 af hertug Frederik givet våbenbrev, skønt begge slægter vistnok alt længe før havde været i besiddelse af adelig frihed. De Levesen'er uddøde ved år 1600, de Wunkesen'er ca. 1650. 
 
31
Lilliefeld - våbenskjold (coat of arms)	Lilliefeld - våbenskjold (coat of arms)
Lilliefeld - våbenskjold (coat of arms) Lilliefeld - våbenskjold (coat of arms)
Et af blåt og sølv delt skjold, i hvert af felterne en lillie af modsat farve. På hjelmen en krans af 5 vekselvis blå og sølv roser, hvorover et blåt og et sølv vesselhorn 
 
32
Louis Hammerich
Louis Hammerich
 
 
33
Louis Hammerich
Louis Hammerich
 
 
34
Ludvig Christophersen Munthe
Ludvig Christophersen Munthe
 
 
35
Maren Brock
Maren Brock
 
 
36
Mogens Henriksen Rosenvinge
Mogens Henriksen Rosenvinge
 
 
37
Mule - våbenskjold (coat of arms)
Mule - våbenskjold (coat of arms)
 
['More Links'] 
38
Maaneskiold - våbenskjold (coat of arms)
Maaneskiold - våbenskjold (coat of arms)
Våbnet var en Guld-måne i blåt felt og på hjelmen to væbnede arme holdende krydsvis to af guld og blåt tværdelte faner. Mellem disse faner er stundom skjoldmærket gentaget.
Et Sigil fra det 16. årh. har været forbillede for den hosstående afbildning. 
 
39
Niels Brock
Niels Brock
 
 
40
Niels Brock
Niels Brock
 
 
41
Ole Borchardsen Bagger
Ole Borchardsen Bagger
 
 
42
Rosenvinge - våbenskjold (coat of arms)
Rosenvinge - våbenskjold (coat of arms)
Rosenvinge fører et våben delt af Sølv, hvori en blaa Rose, og rødt, hvori en Sølv Vinge. Paa Hjelmen en Sølv Vinge. 
 
43
Rytter (i Jylland) - våbenskjold (coat of arms)
Rytter (i Jylland) - våbenskjold (coat of arms)
Slægten Rytter i Jylland førte i sit våben en af tre blå bølger opspringende halv sort hest i sølv-felt og på hjelmen en lignende hest i en skandsekurv. 
 
44
Saxstrup - våbenskjold (coat of arms)
Saxstrup - våbenskjold (coat of arms)
Våbenet var et af sølv og blåt delt skjold med en sølv-bjælke i 2. felt, på hjelmen et sølv og et blåt vesselhorn, det sidste belagt med en sølv-bjælke 
 
45
Seeblad - våbenskjold (coat of arms)
Seeblad - våbenskjold (coat of arms)
Et grønt søblad i rødt felt, på hjelmen en sølv-svanehals. Det originale adelsbrev brændte 1676 med en af kaptajn Otto Seeblads enke beboede bondegård i Heden ved Odense. 
 
46
Søster Ivers
Søster Ivers
 
 
47
Thomas Fincke 1561 - 1656
Thomas Fincke 1561 - 1656
 
 
48
Zimmermann, Samuel Friedlieb
Zimmermann, Samuel Friedlieb